Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora. Sredstva se dodelijo za financiranje podnebnih programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz področja urejanja prostora.
Naročnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Vrednost: 800.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 28.2.2020
Kontakt: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
E-pošta: ekosklad@ekosklad.si
Telefon: 01 / 241 48 20
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelj na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanje prostora. Nosilec vsebinske mreže je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja. Vsebinska mreža, katere podnebni program je sofinanciran iz tega razpisa, mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih organizacij. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.