Nacionalni razpisi

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 102.793 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 31.1.2020
Kontakt: Irena Ostrouška
E-pošta: irena.ostrouska@gov.si
Telefon: 01 369 59 78
  Povezava do razpisa

Sklop A. Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo

Predmet razpisa:

sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografski distribuciji in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo;
distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.

Sklop B:  Art kino programi

Predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca (kinematografa).

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.