Nacionalni razpisi

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 102.793 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 31.1.2020
Kontakt: Irena Ostrouška
E-pošta: irena.ostrouska@gov.si
Telefon: 01 369 59 78
  Povezava do razpisa

Sklop A. Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo

Predmet razpisa:

sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografski distribuciji in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo;
distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.

Sklop B:  Art kino programi

Predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca (kinematografa).

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.