Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 156.066 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 7.2.2020
Kontakt: Katja Jančič
E-pošta: katja.jancic@gov.si
Telefon: 01 300 5801
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja ustvarjalcev s statusom samozaposlenega v kulturi ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

 

Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

  • Podpodročje: Produkcija

Produkcija so projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta realizirani v letu 2020. Projekt v prijavi pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu 2020 s ponovitvami in gostovanji v Sloveniji in tujini v letu 2020).

  • Podpodročje: Prvi avtorski projekt

Prvi avtorski projekt je neposredna podpora  za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt avtorja, ki še ni prijavil projekta, ki je bil sofinanciran na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2020.

  • Podpodročje: Prvi projekt producenta

Prvi projekt producenta je neposredna podpora  za ustvarjalno delo NVO in samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo, in bo prvič izveden v letu 2020.

  • Podpodročje: Postprodukcija

Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2020) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 2019.

Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.