Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 66.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 7.2.2020
Kontakt: Mihael Štrukelj
E-pošta: mihael.strukelj@gov.si
Telefon: 01 396 59 89
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Ministrstvo v okviru javnega razpisa razpisuje štiri podpodročja:

  • Podpodročje: Produkcija in postprodukcija v Sloveniji

Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi intermedijskega projekta slovenske produkcije in slovenskih umetnikov na območju Republike Slovenije ali v zamejstvu, ki je po obsegu enovit, časovno in izvedbeno pa zaključena celota, ki je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2020. Postprodukcija v Sloveniji in zamejstvu obsega ponovitve prvoizvedene produkcije, ki ni starejša od enega leta.

  • Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini

Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slovenske produkcije in slovenskih umetnikov, ki ni starejši od enega leta, po prvotni izvedbi v Sloveniji, na referenčnem prizorišču v tujini. Vabilo tujega partnerja s specifikacijo prevzetih stroškov je obvezna priloga vlogi prijavitelja. Pravne osebe lahko zaprosijo za sofinanciranje organizacije gostujočega slovenskega projekta in s tem povezanih stroškov, umetniki pa le za svoj avtorski honorar za lasten avtorski projekt, ki pa lahko zajema tudi morebitne potne stroške in stroške bivanja (če teh ne krije gostitelj).

  • Podpodročje: Prvi avtorski projekt

Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za ustvarjalno delo fizičnih oseb, mlajših samozaposlenih v kulturi ali absolventov visokih šol ene od umetnostnih smeri na področju intermedijskih umetnosti, ki že lahko izkažejo reference tudi izven študijskega procesa ter v letu 2020 še ne bodo dopolnili 30 let in jim prijavljen avtorski projekt omogoča realizacijo lastnega avtorskega projekta na področju intermedijskih umetnosti. Izbrani prijavitelji lahko zaprosijo le za svoj avtorski honorar, ki pa lahko vsebuje tudi druge stroške, kot na primer potne stroške in stroške bivanja.

  • Podpodročje: Delovne štipendije

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic s področja intermedijskih umetnosti in ki v letu 2020 še ne bodo dopolnili 36 let. Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem povezane mobilnosti posebej nadarjenih intermedijskih ustvarjalcev, brez odvisnosti od neposredne izvedbe konkretnih projektov. Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 5.000,00 evrov. Delovna štipendija ni namenjena neposredni umetniški produkciji, lahko pa je priprava nanjo, če je to utemeljeno z zahtevnostjo projekta. Delovna štipendija ni namenjena modifikacijam že izvedenih projektov.

Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020;
  • samozaposlenih v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.