Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 125.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 7.2.2020
Kontakt: Judita Krivec Dragan
E-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si
Telefon: 01 369 59 40
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na podpodročjih vizualnih umetnosti, ki so pomembni na nacionalni in/ali mednarodni ravni, so v javnem interesu in nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju vrhunskih in posebej nadarjenih ustvarjalcev in izvajalcev, njihove večje mobilnosti ter spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev in izvajalcev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Razpisna podpodročja:

  • Organizacija razstavnih in festivalskih projektov,
  • Delovne štipendije,
  • Odprti ateljeji.
  • Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti.
  • Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.