Nacionalni razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 190.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 7.2.2020
Kontakt: Laura Škerbec
E-pošta: laura.skerbec@gov.si
Telefon: 01 369 59 61
  Povezava do razpisa

 

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo kulturne projekte na podpodročjih:

Organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav,
Mednarodno gostovanje v tujini,
Izvirno glasbeno delo ali koreografija,
Glasbeno založništvo,
Avtorski projekt,
Delovna štipendija.
Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci:

nevladne kulturne organizacije iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020;
ter samozaposleni v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.