Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za obrambo
Datum objave: 11.11.2019
Razpisni rok: 25.11.2019
Kontakt: Robert Zadek
E-pošta: robert.zadek@mors.si
Telefon: 01 471 29 54
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji
Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in ZVV se na razpis lahko prijavi organizacija, ki:

  • ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov ali organizacija, ki ji je bil v skladu s predpisi, do dne 14.4.2018, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in je v postopku pridobivanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov v skladu z ZNOrg;
  • izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Uradni list RS, 61/19).

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.