Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v letu 2020.
Naročnik: Ministrstvo za obrambo
Datum objave: 11.11.2019
Razpisni rok: 25.11.2019
Kontakt: Robert Zadek
E-pošta: robert.zadek@mors.si
Telefon: 01 471 29 54
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji
Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in ZVV se na razpis lahko prijavi organizacija, ki:

  • ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov ali organizacija, ki ji je bil v skladu s predpisi, do dne 14.4.2018, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in je v postopku pridobivanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov v skladu z ZNOrg;
  • izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Uradni list RS, 61/19).

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.