Nacionalni razpisi

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: Finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Vrednost: 300.000 EUR
Datum objave: 11.11.2019
Razpisni rok: 25.11.2019
Kontakt: Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu
E-pošta: urad.slovenci@gov.si.
Telefon: 01 230 80 00
  Povezava do razpisa

Cilji javnega razpisa so:

  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
  • povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
  • delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.