Nacionalni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU GLASBENE UMETNOSTI, KI JIH BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 170.000 EUR
Datum objave: 9.12.2018
Razpisni rok: 14.1.2019
  Povezava do razpisa

Ministrstvo razpisuje 6 prijavnih podpodročij:

-Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v Sloveniji
-Mednarodno gostovanje v tujini
-Izvirno glasbeno delo ali koreografija
-Glasbeno založništvo
-Avtorski projekt
-Delovna štipendija

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.