Nacionalni razpisi

Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v referenčne razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni, in sicer v obdobju od januarja do junija 2024.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 60.000 EUR
Datum objave: 8.4.2024
Razpisni rok: 30.6.2024
Kontakt: Maja Šučur
E-pošta: maja.sucur@gov.si
  Povezava do razpisa

Cilj javnega poziva je spodbujanje projektov mednarodnega sodelovanja in kontinuirano predstavljanje vrhunske slovenske umetniške produkcije v mednarodnem prostoru, povečanje njene prepoznavnosti, spodbujanje mednarodnega sodelovanja in uveljavljanja slovenskih vizualnih in intermedijskih umetnikov ter oblikovalcev.

Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. junija 2024.

Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,

oziroma

  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe s področij vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na sejemske, razstavne ali festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.