Nacionalni razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 2024

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV) objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 2024.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 6.000.000 EUR
Datum objave: 18.12.2023
Razpisni rok: 18.4.2024
  Povezava do razpisa

Evropska komisija podpira razvoj takih mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa.

Razpis za leto 2024 je še posebej osredotočen na naslednje teme: ozaveščanje in krepitev znanja o vlogi manjšin; krepitev demokracije in spodbujanje vključevanja v evropsko politično življenje in uresničevanje volilnih pravic; razprave državljanov o ukrepih v zvezi s podnebjem in okoljem.


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo: • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; • druge ravni lokalnih/regionalnih organov; • zveze/združenja lokalnih organov; • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati soprijavitelje iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve državi članici EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.