Nacionalni razpisi

Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo.
Naročnik: Urad Republike Slovenije za mladino
Datum objave: 14.11.2023
Razpisni rok: 11.12.2023
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

SKLOP A

Prijavitelj je:

  •     organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg ali
  •     javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih ali
  •     mladinski svet, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo.

SKLOP B

Prijavitelj je:

  •     organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg ali
  •     javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih ali
  •     mladinski svet, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino.

Za sklop B kandidira prijavitelj sam. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.