Nacionalni razpisi

Javni poziv JSKD za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023

Predmet razpisa: Z 19. septembrom 2023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023.
Naročnik: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Vrednost: 400.000 EUR
Datum objave: 18.9.2023
Razpisni rok: 19.10.2023
  Povezava do razpisa

Zbiranje vlog se prične 19. 9. 2023 od 9. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 19. 10. 2023.
Upravičeni prijavitelji

Upravičene osebe po tem pozivu so ljubiteljske in poklicne nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje poziva.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.