Nacionalni razpisi

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 (Odporna in trajnostna regija) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška

Predmet razpisa: V petek, 24. marca 2023, je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 - Odporna in trajnostna regija:
Naročnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Vrednost: 18.656.448 EUR
Datum objave: 27.3.2023
Razpisni rok: 21.6.2023
  Povezava do razpisa

 

  •     Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prvi rok za predložitev vlog je 21. junij 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

    nacionalni, regionalni in lokalni javni organi ter telesa, ki jih ustanovijo in upravljajo nacionalni, regionalni ali lokalni organi (nacionalna, regionalna in lokalna oblast, ministrstva, nacionalne agencije, javni zavodi/agencije za varstvo narave in/ali kulturne dediščine, turistične organizacije itd.);
    neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, trajnostnega razvoja turizma ali povezanih storitev (npr. muzeji, naravni parki, regionalne ali lokalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnih destinacij, nevladne organizacije, združenja, visokošolske in raziskovalne ustanove, sektorske agencije in institucije, organizacije/združenja za podporo podjetjem itd.);
    mala in srednje velika podjetja, vključno z mikroorganizacijami (npr. kreativne industrije itd.).

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska in Karlovačka županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.