Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral JSKD

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
Naročnik: Javni sklad za kulturne dejavnosti
Datum objave: 6.3.2023
Razpisni rok: 3.4.2023
Kontakt: Matej Maček
E-pošta: matej.macek@jskd.si
Telefon: 01/24-10-518
  Povezava do razpisa

 

  •     prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
  •     izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  •     založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
  •     organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: - zborovska (pevski zbori in vokalne skupine), - inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji), - gledališka in lutkovna dejavnost, - folklorna dejavnost, - filmska dejavnost, - plesna dejavnost, - likovna dejavnost, - literarna dejavnost, - intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija), - mažoretna dejavnost (namenjena izključno krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju).

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.