Nacionalni razpisi

Active Citizens Fund v Sloveniji: Drugi javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)

Predmet razpisa: V okviru programa Active Citizens Fund v Sloveniji je objavljen nov javni poziv za mikro projekte. V okviru poziva lahko nevladne organizacije zaprosijo za »hitra sredstva« (do 5.000 eur) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.
Naročnik: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Vrednost: 70.000 EUR
Datum objave: 30.1.2023
Razpisni rok: 3.4.2023
Kontakt: Veronika Vodlan
E-pošta: podpora@acfslovenia.si
Telefon: +386 1 542 14 22
  Povezava do razpisa

Glavni namen javnega poziva je podpreti organizacije pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah, ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (npr. pritisk na delovanje, sovražni govor). Ravno tako je namen javnega poziva podpreti aktivnosti, ki so načrtovane kot priložnost (oblikovanje politik ali predpisov) z namenom pozitivnega vplivanja tako na lokalno kot nacionalno raven družbenega delovanja.

Rok za oddajo projektnih predlogov: ne prej kot 3. 4. 2023 in do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan oddaje svoje projektne prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Priročniku za upravljalce skladov ACF. - glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.