Nacionalni razpisi

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki vključujejo eno ali več navedenih vsebin:
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 60.000 EUR
Datum objave: 13.1.2023
Razpisni rok: 13.2.2023
Kontakt: Magda Stražišar
E-pošta: magda.strazisar@gov.si
Telefon: (01) 369 5947
  Povezava do razpisa

 

  •     promoviranje slovenščine z razvijanjem jezikovne zmožnosti, krepitvijo zavesti o jeziku in jezikovnih pravicah ter vključevanjem informacij in komunikacije v slovenščini v tistih okoljih in situacijah, kjer ni prisotna ali ni ustrezno prisotna;
  •     spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo jezikovno zmožnost in vključujejo vsebine iz prve alineje pri uporabnikih in uporabnicah slovenščine;
  •     izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini in izboljšanje bralne pismenosti tudi pri uporabnikih in uporabnicah slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih.

Upravičeni prijavitelji

Upravičene osebe javnega razpisa so nevladne organizacije. Za namen tega javnega razpisa je NVO društvo, zavod, zadruga ali druga nevladna organizacija, ki ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Upravičenci tega javnega razpisa so tudi samostojni podjetniki. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.