Evropski razpisi

Globalna Evropa: Krepitev krovnih mrež NVO na globalni ravni

Predmet razpisa: V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi omejenega števila krovnih mrež nevladnih organizacij na globalni ravni.
Naročnik: EuropeAid
Vrednost: 56.000.000 EUR
Datum objave: 23.12.2022
Razpisni rok: 27.2.2023
  Povezava do razpisa

Na voljo je 56,000,000 EUR, in sicer:

  •     Sklop 1: Krovne mreže NVO na globalni ravni - 35,000,000 EUR
  •     Sklop 2: Spodbujanje participacije mladih na globalni ravni - 3,000,000 EUR
  •     Sklop 3: Zadružništvo na globalni ravni - 8,000,000 EUR
  •     Sklop 4: Ženske organizacije na globalni ravni - 10,000,000 EUR

Razpis bo potekal v dveh fazah, v prvi bodo izbrane organizacije, s katerimi bodo sklenjeni okvirni partnerski sporazumi, v drugi pa bodo izbrane aktivnosti, ki bodo sofinancirane.
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so krovne mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na globalni ravni, s sedežem v eni od upravičenih držav kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Glede drugih zahtev in pogojev za soprijavitelje glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.