Evropski razpisi

CERV: Razpis za izbor posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za NVO, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroci

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, v okviru katerega bodo izbrali posredniške organizacije, ki bodo izvajale aktivnosti za podporo, opolnomočenje in gradnjo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroci na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni (CERV-2023-DAPHNE).
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Datum objave: 9.12.2022
Razpisni rok: 19.4.2023
  Povezava do razpisa

Namen tega razpisa je izbor in podpora omejenega števila posredniških organizacij, ki bodo izvajale podporne aktivnosti za čim večje število NVO, ki delujejo na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroci. Izbrane posredniške organizacije bodo: 1) NVO zagotavljale finančna sredstva v okviru razpisov ter 2) za NVO izvajale aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa CERV z izkazanimi izkušnjami na področju podpornih storitev za izgradnjo zmogljivosti NVO ter razdeljevanja in upravljanja razpisnih sredstev. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.