Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2023

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2023 (CERV-2023-EQUAL).
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 20.000.000 EUR
Datum objave: 9.12.2022
Razpisni rok: 20.6.2023
  Povezava do razpisa

Razpis za leto 2023 je tematsko osredotočen na:

  •     boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (sklop 1, na voljo: 11 500 000 EUR) 
  •     spodbujanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (sklop 2, na voljo: 1 500 000 EUR)
  •     boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb (sklop 3, na voljo: 3 000 000 EUR)
  •     omejeno na javne organe: podpora javnim organom za izboljšanje njihovega odzivanja na diskriminacijo, rasizem, antisemitizem, sovraštvo proti Muslimanom, ksenofobijo, sovraštvo proti LGBTI osebam ter proti drugim oblikam nestrpnosti (sklop 4, na voljo: 4 000 000 EUR)

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (razen sklopa 4, v okviru katerega so prijavitelji organi javnega sektorja, kot partnerji pa lahko sodelujejo zasebne organizacije). Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.