Evropski razpisi

Enajsti razpis za sofinanciranje raziskovalnih in razvojnih projektov v okviru pobude NGI Assure

Predmet razpisa: V okviru projekta NGI Assure, ki je financiran v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je objavljena najava enajstega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki prispevajo k doseganju ciljev pobude »Internet nove generacije« in s tem k razvoju varnega, zaupanja vrednega ter odprtega interneta.
Naročnik: NGI Assure
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 16.8.2022
Razpisni rok: 1.10.2022
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tako pravne kot tudi fizične osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, ter bodo s svojimi aktivnostmi prispevale k doseganju ciljev programa NGI Assure. Sofinancirajo se samo projekti z evropsko dimenzijo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.