Evropski razpisi

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: Programi množičnega športa in inovacije na področju infrastrukture

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje programov množičnega športa in inovacij na področju infrastrukture za leto 2022 (PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION).
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 1.945.500 EUR
Datum objave: 8.8.2022
Razpisni rok: 12.10.2022
  Povezava do razpisa

Od prijaviteljev se pričakuje, da predlagajo ukrepe za spodbujanje novih oblik ukvarjanja s športom, na primer z vključitvijo naslednjih elementov (seznam ni izčrpen):

  •     prilagoditev obstoječe infrastrukture,
  •     organizacija novih oblik telesne dejavnosti,
  •     inovativni pristop k programom vadbe,
  •     medgeneracijske dejavnosti,
  •     uporaba digitalnih tehnologij.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (športna združenja, organizacije in klubi) s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti, imajo njihove aktivnosti evropsko dimenzijo ali evropski vpliv ter imajo statutarni sedež v eni od držav članic EU. Ne financira se partnerskih projektov. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.