Evropski razpisi

Drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Interreg Euro-MED: Pametnejše in bolj zeleno Sredozemlje

Predmet razpisa: Iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da je objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Interreg Euro-MED s poudarkom na temi "Pametnejše in bolj zeleno Sredozemlje", in sicer:
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Euro - MED
Datum objave: 4.7.2022
Razpisni rok: 27.10.2022
  Povezava do razpisa


Pametnešje Sredozemlje:

  • specifični cilj 1.1. „Razvoj in krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij“.

Bolj zeleno Sredozemlje:

  • specifični cilj 2.6 „Spodbujanje prehoda na krožno in z viri gospodarno gospodarstvo“,
  • 2.4 „Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov“,
  • 2.7 „Izboljšanje varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na mestnih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja“.

SVRK kot nacionalni organ bo organiziral informativni dan, ki bo potekal v petek, 8. julija 2022, preko ZOOM s pričetkom ob 9.30. Prijave so možne do četrtka, 7. julija 2022, do 12. ure na povezavi.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.