Evropski razpisi

LIFE: Narava in biotska raznovrstnost – standardni projekti

Predmet razpisa: Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je v okviru programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) objavila javni razpis za sofinanciranje standardnih projektov na področju narave in biotske raznovrstnosti (LIFE-2022-SAP-NAT).
Naročnik: CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje
Vrednost: 135.739.347 EUR
Datum objave: 20.5.2022
Razpisni rok: 4.10.2022
  Povezava do razpisa

Razpis ima dva sklopa:

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti (javnega in zasebnega prava) s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/783 z dne 29. aprila 2021. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.