Evropski razpisi

Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij za leto 2022 - pravičen zelen in digitalni prehod

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij. Razpis za leto 2022 je osredotočen na področje razvoja in preizkušanja integriranih in vključujočih pristopov (v šolah, centrih za usposabljanje, na delovnem mestu, v lokalnih skupnostih ali drugih ustreznih okoljih) za spodbujanje inovacij za pravičen zelen in digitalni prehod.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Vrednost: 10 EUR
Datum objave: 9.5.2022
Razpisni rok: 2.8.2022
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni organi, neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, univerze, raziskovalne in izobraževalne institucije, podjetja ter organizacije socialnih partnerjev iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.