Evropski razpisi

Novi evropski Bauhaus: Razpis za soustvarjanje javnega prostora

Predmet razpisa: Evropski inštitut za inovacije je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus objavil javni razpis za soustvarjanje javnega prostora. Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo razpis za soustvarjanje javnega prostora podprl projekte, ki prinašajo inovativne rešitve za teme novega evropskega Bauhausa. Projekti spodbujajo lokalne akterje, naj svoje zamisli za preoblikovanje javnih prostorov v mestih ter na mestnih in podeželskih območjih oblikujejo z navdihom, ob upoštevanju lepote in trajnostnosti, ter ustvarijo nove možnosti za preobrazbo.
Naročnik: Evropski inštitut za inovacije
Vrednost: 270.000 EUR
Datum objave: 4.4.2022
Razpisni rok: 29.5.2022
  Povezava do razpisa

Podprti bodo projekti, ki bodo prinašali nove produkte in storitve ter bodo odgovarjali na najmanj enega od naslednjih štirih izzivov NEB:

  • Obujanje vezi z naravo
  • Povrnitev občutka pripadnosti
  • Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo
  • Potreba po dolgoročnem in celostnem razmišljanju v industrijskem ekosistemu, ki temelji na življenjskih ciklih

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema in največ štirimi soprijavitelji, od katerih mora biti najmanj eno mesto oz. občina. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.