Evropski razpisi

Mladi zagovorniki pravične trgovine: Razpis za sofinanciranje manjših zagovorniških projektov

Predmet razpisa: Iz Platforme Sloga obveščajo, da je v okviru programa Mladi zagovorniki pravične trgovine objavljen razpis za sofinanciranje manjših zagovorniških projektov mladih oz. z mladimi na področju pravične in trajnostne trgovine ter kritične potrošnje.
Naročnik: Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Datum objave: 3.1.2022
Razpisni rok: 21.1.2022
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Projekte lahko prijavijo nevladne organizacije, ki jih vodijo mladi oz. ki vključujejo mlade, iz naslednjih petnajstih džav: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Organizacije morajo biti ustanovljene najmanj dve leti pred oddajo vloge. Več o razpisu tukaj. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.