Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok za leto 2022

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok za leto 2022.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 3.010.000 EUR
Datum objave: 13.12.2021
Razpisni rok: 18.5.2022
  Povezava do razpisa

Razpis za leto 2022 je osredotočen na prvo tematsko področje Strategije EU o otrokovih pravicah, ki je: Udeležba v političnem in demokratičnem življenju: EU, ki otrokom omogoča, da postanejo aktivni državljani in člani demokratičnih družb.

Razpis se odpre predvidoma 15. decembra.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.