Evropski razpisi

Evropska solidarnostna enota: Razpis za zbiranje predlogov 2022

Predmet razpisa: Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2022.
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 138 EUR
Datum objave: 22.11.2021
Razpisni rok: 3.5.2022
Kontakt: Movit
E-pošta: info@mva.si
  Povezava do razpisa

Razpis zajema naslednje ukrepe programa:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih,
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči,
  • prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč.

Roki za oddajo vlog:

  • Projekti prostovoljstva: 23. februar 2022 (neobvezni krog), 4. oktober 2022
  • Solidarnostni projekti: 23. februar 2022 (neobvezni krog), 4. maj 2022, 4. oktober 2022
  • Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih: 6. april 2022
  • Prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč: 3. maj 2022
Upravičeni prijavitelji

Za financiranje v okviru Evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, neprofitni ali profitni, na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko v celoti sodelujejo naslednje države: - 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja, - tretje države, pridružene programu: države Efte/EGP: Islandija in Lihtenštajn, države kandidatke za članstvo v EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija. Poleg tega lahko v nekaterih ukrepih sodelujejo subjekti z zakonitim sedežem v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej Vodnik po Evropski solidarnostni enoti 2022.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.