Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 2022

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 2022.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 6.500.000 EUR
Datum objave: 22.11.2021
Razpisni rok: 24.3.2022
  Povezava do razpisa

Evropska komisija podpira razvoj takih mrež mest, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. V letu 2022 so to:

  • krepitev demokratičnih procesov odločanja v EU
  • podpora svobodnim in poštenim volitvam v Evropi
  • spodbujanje občutka pripadnosti s spodbujanjem razprav o prihodnosti Evrope
  • reflektiranje vpliva pandemije COVID-19 na lokalne skupnosti

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo: • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; • druge ravni lokalnih/regionalnih organov; • zveze/združenja lokalnih organov; • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj petih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih so vsaj tri države članice EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.