Evropski razpisi

Programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zdravja

Predmet razpisa: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) je v okviru novega programa EU za zdravje za obdobje 2021–2027 (EU4H) 14. oktobra objavila drugi sklop razpisov za sofinanciranje projektov na področju zdravja (Project grants wave 2 (EU4H-2021-PJ2)).
Naročnik: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA)
Vrednost: 43 EUR
Datum objave: 18.10.2021
Razpisni rok: 25.1.2022
  Povezava do razpisa

Razpis vključuje trinajst sklopov:

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.