Evropski razpisi

Razpis EU za sofinanciranje enega pilotnega projekta za doseganje jezikovne enakosti v digitalni dobi v Evropi do 2030

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta na področju doseganja jezikovne enakosti v digitalni dobi v Evropi do leta 2030.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
Vrednost: 1.000.000 EUR
Datum objave: 18.10.2021
Razpisni rok: 6.1.2022
E-pošta: CNECT-LANGTECH@ec.europa.eu
  Povezava do razpisa

Aktivnosti bodo temeljile na ugotovitvah in rezultatih predhodnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javne in zasebne neprofitne organizacije, javni organi, zasebna podjetja, strokovna združenja, univerze, izobraževalne institucije in raziskovalni centri iz držav članic EU. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.