Evropski razpisi

Evropska solidarnostna enota 2021–2027: Podpora prostovoljskim aktivnostim mladih

Predmet razpisa: Evropska komisija je objavila prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru novega programa Evropska solidarnostna enota za obdobje 2021–2027.
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 138.873.000 EUR
Datum objave: 10.5.2021
Razpisni rok: 5.10.2021
  Povezava do razpisa

Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe programa Evropska solidarnostna enota:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih,
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.

Roki za oddajo vlog:

  • Projekti prostovoljstva: 28. maj 2021, 5. oktober 2021
  • Solidarnostni projekti: 28. maj 2021, 5. oktober 2021
  • Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih: 5. oktober 2021

Upravičeni prijavitelji

Za financiranje v okviru Evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni organ. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih Evropske solidarnostne enote: - 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja, - tretje države, pridružene programu (države Efte/EGP: Islandija in Lihtenštajn, države kandidatke za članstvo v EU (2): Republika Turčija, Republika Severna Makedonija).

Poleg tega lahko v nekaterih ukrepih sodelujejo organizacije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po Evropski solidarnostni enoti 2021.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.