Evropski razpisi

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2021: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov za integracijo in socialno vključevanje beguncev prek športa za leto 2021.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost: 1.900.000 EUR
Datum objave: 5.5.2021
Razpisni rok: 16.6.2021
  Povezava do razpisa

Pripravljalni ukrep naj bi med drugim prinesel naslednje učinke:

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti,
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa,
  • krepitev povezav med organizacijami, ki spodbujajo socialno vključevanje beguncev prek športa na EU ravni.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športna tekmovanja na kateri koli ravni ter imajo sedež v eni od držav članic EU. Ne financira se partnerskih projektov. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.