Evropski razpisi

Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Sofinanciranje vaj na področju civilne zaščite v letu 2021

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju vaj na področju civilne zaščite z namenom hitrejše odzivnosti in bolj usklajenega delovanja v letu 2021.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO)
Vrednost: 2.500.000 EUR
Datum objave: 6.4.2021
Razpisni rok: 8.6.2021
E-pošta: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.