Evropski razpisi

Razpis EYF za sofinanciranje pilotnih aktivnosti mladinskih NVO

Predmet razpisa: Iz Evropske mladinske fundacije EYF obveščajo, da se naslednji rok za oddajo predlogov za sofinanciranje pilotnih projektov mladinskih nevladnih organizacij izteče 28. februarja 2021.
Naročnik: Evropska mladinska fundacija (EYF)
Datum objave: 25.1.2021
Razpisni rok: 28.2.2021
  Povezava do razpisa

Lokalne in nacionalne mladinske organizacije lahko v okviru razpisa pridobijo sredstva v višini od 10 000 EUR do 15.000 EUR za sofinanciranje pilotnih aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope: za pilotne projekte se obravnava poseben družbeni izziv, povezan z lokalnim okoljem, v katerem poteka. Prijave je potrebno oddati najmanj tri mesece pred začetkom izvajanja aktivnosti.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne mladinske organizacije, ki so registrirane pri EYF. Navodila in pogoji za registracijo so dostopni na spletni strani: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/registration

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.