Evropski razpisi

Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti trgovanju s prepovedanimi drogam v EU

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju izboljšanja učinkovitosti odkrivanja, pregona in sankcioniranja trgovanja s prepovedanimi drogam v EU, s poudarkom na trgovanju s kokainom.
Naročnik: Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
Vrednost: 2.500.000 EUR
Datum objave: 5.11.2020
Razpisni rok: 18.3.2021
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni organi in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISFP instrumentu. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.