Evropski razpisi

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

Predmet razpisa: Odprl se je nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese.
Naročnik: UNDEF
Datum objave: 4.11.2020
Razpisni rok: 1.12.2020
E-pošta: info@undefapplication.org
  Povezava do razpisa

Tematske kategorije:

  •     enakost med spoloma
  •     aktivno državljanstvo
  •     vladavina prava in človekove pravice
  •     vključevanje mladih
  •     krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vlado
  •     mediji in dostop do informacij
  •     širjenje znanja
  •     volitve.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so aktivne na področju razvoja in krepitve demokracije ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Razpis je sicer odprt za prijavitelje iz vseh držav, pri čemer pa imajo prednost prijavitelji iz držav in območij, kjer je uveljavljanje demokracije najbolj kritično, iz najmanj razvitih držav ter držav z najnižjimi prihodki.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.