Evropski razpisi

Razpis Evropske komisije za sofinanciranje informacijskih ukrepov v povezavi s kohezijsko politiko EU

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je objavil javni razpis za sofinanciranje informacijskih ukrepov v povezavi s kohezijsko politiko EU v višini 5 milijonov evrov. Glavni cilj je zagotoviti podporo pri pripravi in ​​razširjanju informacij in vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, vključno z informacijami o Skladu za pravični prehod in načrtu okrevanja za Evropo.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko
Vrednost: 5.000.000 EUR
Datum objave: 4.11.2020
Razpisni rok: 12.1.2021
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Predloge lahko predložijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (medijske organizacije, nevladne organizacije, univerze, raziskovalne institucije, javni organi, …) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.