Evropski razpisi

AMIF: Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav za leto 2020

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME) je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javne razpise za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav za leto 2020. Objavljenih je naslednjih šest razpisov:
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
Vrednost: 32 EUR
Datum objave: 4.11.2020
Razpisni rok: 16.2.2021
  Povezava do razpisa

Vsaka prijava lahko naslavlja le eno od navedenih tem. V kolikor želi prijavitelj nagovoriti več področij, mora oddati prijavo za vsako področje posebej.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (pogoji glede pravnoorganizacijske oblike se razlikujejo glede na sklop) iz držav upravičenk v okviru sklada AMIF. Projekti morajo biti mednarodni in vključevati vsaj dve (za temo 5),  tri (za teme 3, 4 in 6) ali pet (za temi 1 in 2) organizacij iz dveh, treh oziroma petih različnih držav, ki sodelujejo v programu AMIF. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.