Evropski razpisi

Obzorje 2020: Evropska noč raziskovalcev

Predmet razpisa: Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 objavila javni razpis za sofinanciranje Noči raziskovalcev v 2021. Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, v katerem znanstvene in raziskovalne organizacije, muzeji, laboratoriji in akademske institucije prirejajo različne zanimive in zabavne dogodke, ki se odvijajo pozno v noč. Namen teh dejavnosti je ponuditi javnosti in še posebej mladim možnost srečanja z raziskovalci na bolj sproščen način in jim tako približati možnosti raziskovalne kariere.
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 8.000.000 EUR
Datum objave: 12.10.2020
Razpisni rok: 12.1.2021
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.