Evropski razpisi

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP: Drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih

Predmet razpisa: V okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP za zaposlovanje mladih je objavljen drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih in zagotavljanja dostopa do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja v Evropi v vrednosti 11.500.000 EUR.
Naročnik: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Vrednost: 11.500.000 EUR
Datum objave: 7.9.2020
Razpisni rok: 5.1.2021
  Povezava do razpisa

Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot NKT, bodo sofinancirana tri glavna področja podpore:

 • inovacije in proučevanje: projekti, ki se osredotočajo na nove, poskusne rešitve za boj proti brezposelnosti med ciljnimi skupinami in na povečanje števila trajnostnih delovnih mest za mlade;
 • prenos znanja, spretnosti in dobrih praks: projekti, ki se osredotočajo na prenos znanja in dobrih praks o pobudah za zaposlovanje mladih po evropskih državah s ciljem ustvariti bolj kakovostna delovna mesta in nižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi znotraj ciljnih skupin;
 • analize in raziskave: transnacionalne raziskovalne mreže, ki izmenjujejo ideje, teorije, prakse in izkušnje o tem, kako oceniti in izvesti študije učinka pobud, namenjenih obravnavi zaposlovanja mladih; kot tudi skupne prijave sodelujočih raziskovalnih institucij, ki načrtujejo povečanje svojih zmogljivosti s podporo doktorskim kandidatom na področju študij vplivov. Posebne prioritete Sklada so tudi transnacionalne analize in ocene posegov, usmerjene v starejše (25+) NEET, mlade matere NEET, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine, pa tudi raziskave o učinkih pandemije COVID-19 na ciljne skupine.

Upravičeni prijavitelji

Za upravičenega projektnega partnerja šteje vsak javni ali zasebni, gospodarski ali negospodarski subjekt in nevladna organizacija, ki je ustanovljen kot pravna oseba, vključno z (a ne omejeno na):

 •     občine;
 •     regije;
 •     organizacijske enote vlade, državna podjetja, državne organizacije;
 •     organizacije civilne družbe, neprofitne organizacije, fundacije;
 •     zadruge;
 •     gospodarska podjetja;
 •     javne in zasebne izobraževalne ter raziskovalne ustanove;
 •     organizacije za podporo podjetjem (inkubatorji, zagonski centri itd.);
 •     socialni partnerji.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.