Evropski razpisi

EaSI-Progress: Vzpostavljanje in preizkušanje celostnih programov podpore posameznikom v ranljivih situacijah

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje inovativnih in eksperimentalnih projektov na področju vzpostavljanja in preizkušanja celostnih programov podpore posameznikom v ranljivih situacijah in spodbujanju njihove socialne vključenosti, pri čemer je razpis osredotočen na 14. steber socialnih pravic o minimalnem dohodku.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Vrednost: 10.000.000 EUR
Datum objave: 14.7.2020
Razpisni rok: 15.10.2020
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni organi, neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, raziskovalne in izobraževalne institucije, civilnodružbene organizacije ter organizacije socialnih partnerjev iz držav članic EU, Islandije, Norveške, Lihtenštajna, Albanije, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Sofinancirajo se partnerski projekti, pri čemer mora biti v projekt vključena najmanj ena nevladna organizacija. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.