Evropski razpisi

Music Moves Europe: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju redistribucije sredstev ustvarjalcem v glasbenem sektorju

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je v okviru pobude »Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent«, katere namen je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje EU po letu 2020 za glasbeni sektor, objavil nov razpis. Tokratni razpis je namenjen sofinanciranju enega pripravljalnega projekta v vrednosti 2 500 000 EUR na področju zasnove in izvedbe podporne sheme za redistribucijo sredstev ustvarjalcem v glasbenem sektorju.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
Vrednost: 2.500.000 EUR
Datum objave: 14.7.2020
Razpisni rok: 15.9.2020
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega iz zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. V konzorciju morata sodelovati najmanj dve organizaciji, od katerih mora biti najmanj ena evropska organizacija, ki zastopa glasbeni sektor v najmanj dvajsetih različnih EU državah. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.