Evropski razpisi

EaSi (Progress): Razpis za sofinanciranje ukrepov na področju spodbujanja socialnega podjetništva z razvojem finančnega okolja

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju spodbujanja socialnega podjetništva z razvojem finančnega okolja za socialna podjetja.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Vrednost: 2.500.000 EUR
Datum objave: 2.12.2019
Razpisni rok: 21.3.2020
E-pošta: EMPL-VP-2019-015@ec.europa.eu
  Povezava do razpisa

Razpis ima dva sklopa:

  • sklop A: vzpostavitev partnerstev za financiranje socialnega podjetništva
  • sklop B: vzpostavitev instrumentov in mehanizmov za financiranje socialnega podjetništva

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav držav članic EU, Islandije, Norveške, Albanije, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema soprijaviteljema. Glede drugih pogoje in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.