Evropski razpisi

Sodelovanje manjših glasbenih prizorišč

Predmet razpisa: Pripravljalna aktivnost "Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent" cilja k večji sektorski podpori glasbi, kot novemu elementu prihodnjega programa Ustvarjalna Evropa po 2020. Namen razpisa je spodbuditi trajnostno distribucijo glasbe v živo, prek sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi prizorišči, da bi na ta način spodbudili nastanek inovativnih modelov sodelovanja in povečali prepoznavnost in vlogo teh priozorišč v lokalnih skupnostih. Splošni cilj razpisa je povečati kapacitete glasbenih prizorišč, da ostanejo konkurenčne v hitro spreminjajočem se trgu.
Naročnik: Evropska komisija - EAC
Datum objave: 12.8.2019
Razpisni rok: 15.11.2019
E-pošta: EAC-MME-Venues@ec.europa.eu
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi organizacije iz Slovenije. Prijavo mora oddati konzorcij iz najmanj dveh različnih upravičenih držav, ki upravlja z majhnim glasbenim prizoriščem (kapaciteta do 400 oseb) oziroma konzorcij več javnih ali zasebnih pravnih oseb, ne nujno iz različnih držav, pri katerih vsaj eden od njih upravlja z glasbenim prizoriščem, ki ima kapaciteto do 400 oseb.


Dobro je vedeti

Višina financiranja:

  • največ 70.000 eur za projekte, ki jih prijavijo vsaj 4 partnerji iz najmanj 3 različnih držav
  • največ 50.000 eur za projekte, ki jih prijavijo vsaj 3 partnerji iz najmanj 2 različnih držav
  • največ 30.000 eur za projekte, ki jih prijavita dva partnerja
  • največ 30.000 eur za projekte, kjer partnerji prihajajo iz iste države, ne glede na njihovo število.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.