Evropski razpisi

Glasba premika Evropo - podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom

Predmet razpisa: Cilj razpisa je podpreti najmanj 10 inovativnih in trajnostnih pilotnih programov usposabljanja za mlade glasbenike in druge delavce v glasbenem sektorju. Izkušnje pridobljene iz pilotnih izvedb bi morale prispevati k izboljšanju kapacitet sektorja v Evropi in prispevati k njegovi profesionalizaciji.
Naročnik: Evropska komisija - EAC
Datum objave: 5.8.2019
Razpisni rok: 31.10.2019
  Povezava do razpisa

Projekti morajo nagovarjati vsaj dva od navedenih specifičnih ciljev:

  • omogočiti profesionalni razvoj prek pridobivanja individualnih ali organizacijskih strokovnih znanj, na primer na področju podjetništva, z namenom, da se okrepijo zmogljivosti mladih glasbenikov in strokovnih delavcev v glasbi za uspeh na glasbenem trgu;
  • pomagati mladim umetnikom in drugim delavcem v glasbenem sektorju, da boljše razumejo glasbeno industrijo, pridobijo vpogled v pod-sektorje in se naučijo, kako se lahko medsebojno učijo in s tem pridobijo;
  • spodbujati mednarodne izmenjave in mednarodne pristope za prenos znanja, tudi z vidika razvoja evropske ali mednarodne kariere;
  • spodbujati trajnostno sodelovanje in ustvarjanje mrež.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki imajo izkušnje na področju izobraževanja in/ali usposabljanja na področju glasbe.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.