Evropski razpisi

Razpis za sofinanciranje pilotnih projektov: Platforme za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli do tri projekte oziroma platforme, ki bodo preizkušale in razvijale nove pristope in poslovne modele za ustvarjanje, distribucijo in promocijo kulturnih vsebin z izkoriščanjem novih tehnologij.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo
Vrednost: 1.038.000 EUR
Datum objave: 27.7.2019
Razpisni rok: 20.9.2019
Kontakt: Lucia Recalde Langarica
E-pošta: cnect-i3@ec.europa.eu
Telefon: +32-2-29 91281
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa,  iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.