Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroci za leto 2024

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola in nasilja nad otroci za leto 2024.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Vrednost: 24.800.000 EUR
Datum objave: 11.12.2023
Razpisni rok: 24.4.2024
  Povezava do razpisa

Razpis za leto 2024 ima štiri sklope:

  •     razvoj obsežnih integriranih ukrepov za boj proti nasilju na podlagi spola in doseganje dolgoročnih in strukturnih sprememb s široko geografsko pokritostjo
  •     zaščitita in podpora žrtev nasilja na podlagi spola, vključno z zaščito otrok
  •     preprečevanje nasilja na podlagi spola v domačem okolju, v intimnih odnosih in na spletu, tudi s ciljno usmerjenimi akcijami s storilci
  •     prizadevanja za delovanje integriranih sistemov za zaščito otrok v praksi

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.