Evropski razpisi

Javni poziv: Spremljanje, zagovorništvo in oblikovanje koalicij NVO, ki se ukvarjajo s pravicami žensk, okoljsko pravičnostjo in/ali bojem proti korupciji

Predmet razpisa: Nizozemski helsinški odbor je v okviru programa projekta Catalyst of Change objavil javni poziv, s katerim želi okrepiti odziv civilne družbe na nove trende, ki vplivajo na demokratični in državljanski prostor ter civilno družbo v petih ciljnih državah: v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem, v Sloveniji in na Portugalskem.
Naročnik: Nizozemski helsinški odbor
Datum objave: 16.10.2023
Razpisni rok: 26.11.2023
E-pošta: hrd@nhc.nl
  Povezava do razpisa

S pozivom namerava NHO prispevati k povečanju sodelovanja in mreženja med civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo na področjih pravic žensk, boja proti korupciji in okoljske pravičnosti. Prav tako bo spodbujal civilnodružbene organizacije k združevanju, delitvi virov, izmenjavi znanj in izkušenj ter gradnji močnejših koalicij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poleg tega namerava projekt opolnomočiti civilnodružbene organizacije za izvajanje različnih pobud ozaveščanja o vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo (npr. delavnice, seminarji in medijske kampanje) z namenom vključevanja lokalnih skupnosti, odločevalcev in splošne javnosti v razprave in ukrepe v zvezi s pravicami žensk, protikorupcijskimi ukrepi in okoljsko pravičnostjo.

Upravičeni prijavitelji

Prijavijo se lahko:

  • Registrirane organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem vrednot EU, vključno s krepitvijo pravic žensk in/ali okoljsko pravičnostjo in/ali bojem proti korupciji.
  • NVO-ji, ki so pri svojem delu zavezani k spoštovanju osnovnih vrednot EU (npr. spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti

Predstavitev razpisa v Ljubljani

Nizozemski helsinški odbor 26. oktobra ob 15.30 organizira predstavitev projekta Catalyst of Change in delavnico prijave na razpise. Usposabljanje bo potekalo v dvorani Dijaškega doma Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana. Več informacij o delavnici in prijavnico najdete na tej povezavi. Usposabljanje je del programa konference o digitalni suverenosti, ki jo organizirajo na inštitutu Danes je nov dan.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.